Ana içeriğe atla
x

PROJE HAKKINDA

PROJE HAKKINDA

Son yıllarda göç önemli ölçüde artmıştır; çok kültürlü bir sınıfın taleplerini karşılamak ve tatmin etmek, İrlanda’da eğitim yelpazesinin her kademesinde olduğu gibi Avrupa'da ve uluslararası çapta eğitimcileri de zorlamaktadır. Kültürel açıdan duyarlı değerlendirme kuramı, etnik azınlıkların öğrenmeyi değerlendirme biçimleri yoluyla ayrımcılığa maruz kalabileceğini öne sürmektedir. Değerlendirmenin etkileri özellikle gelecekteki yaşamı veya hayattaki önemli bir dönüm noktasını belirleyen bilgi, beceri ve yeteneği test ettiğinde önem kazanabilir. ACRAS, "herkese uygun (ortak sınav)" zihniyeti yerine kültürel açıdan duyarlı; farklılaşmaya ve öğrenmenin kültürel açıdan uygun bir biçimde bağlamlaştırılmasına izin veren değerlendirme yöntemleri geliştirmeyi istemektedir.

Daha önce kültürel açıdan duyarlı değerlendirme yapmak için önerilen stratejiler; yerel olarak onaylanmış formative (biçimlendirici) değerlendirme yöntemlerini (Tichá & Abery, 2016), öğrencilerin öğrenmelerini göstermek için ek fırsatlar sunan yaratıcı değerlendirme (bkz. Kim & Zabelina, 2015)  veya birden fazla değerlendirme yöntemlerini içermektedir(Castagno & Brayboy, 2008; Qualls, 1998) . Yine de, ne yurtiçinde n

4 ülkeden 4224 öğrenci

PROJENİN AMAÇLARI

ACRAS'ın Sekiz Anahtar Hedefi Var

1. DEĞERLENDİRME

2. BİLGİ

3. ÇALIŞMA ALANI

4. DURUM ÇALIŞMALARI


5. ARACLAR

6. ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

7. DEĞERLENDİRME

8. NİHAİ RAPOR